Eerste huis kopen

Een grote, leuke en spannende stap!

Het kopen van je eerste eigen woning is een bijzondere mijlpaal en er komt veel op je af. Je komt voor veel keuzes te staan. Als je van plan bent een woning te gaan kopen is het verstandig je goed voor te bereiden. In een eerste vrijblijvend gesprek beantwoord ik graag onder meer de volgende vragen:

 

  • Wat kan ik lenen?
  • Wat zijn de bijkomende kosten?
  • Welke leningvormen zijn er?
  • Wat staat er in een koopovereenkomst?
  • Wat zijn ontbindende voorwaarden?
  • Wat is een indicatie van je maandlast?

Advies
Ten aanzien het afsluiten van een hypotheek is een goed en passend advies belangrijk. Je persoonlijke situatie, je wensen en je doelen worden meegenomen als uitgangspunt zodat je nu een betaalbare maandlast hebt, maar ook in de toekomst. De lening is belangrijk, maar ook de gevolgen van (onverwachte) gebeurtenissen zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Een goed inzicht krijgen in de mogelijke financiële gevolgen, zodat je weloverwogen hier eventueel iets voor kunt regelen, geeft financiële rust en zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen geld
De maximale hypotheek voor een woning is beperkt tot de waarde van de woning of (indien van toepassing) de waarde van de woning na verbouw. Het gevolg is dat je veelal eigen geld nodig hebt om bijvoorbeeld de bijkomende kosten te betalen.

Energiebesparende voorzieningen
Als je een huis gaat kopen is het verstandig te overwegen of je energiebesparende voorzieningen wilt gaan treffen. Hier zijn vaak extra financieringsmogelijkheden voor. Bij energiebesparende voorzieningen kan je bijvoorbeeld denken aan vloer- en/of muurisolatie, het installeren van zonnepanelen of het laten plaatsen van isolatieglas. Deze maatregelen leveren vaak een verhoogd wooncomfort op. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden via de overheid.

Extra lasten
Bij een eigen woning brengt ook extra lasten met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra gemeentelijke lasten, de onroerendzaakbelasting, maar ook extra lasten in verband met de verplichte woonhuisverzekering. Hou er ook rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden van je woning. Bij een appartement is er sprake van een vereniging van eigenaren. Het is verstandig na te gaan of de vereniging van eigenaren een bedrag gereserveerd heeft voor onderhoud aan het pand en of dat bedrag voldoende is ten opzichte van de te verwachte onderhoudskosten. Voorkom hiermee dat je voor onverwachte lasten komt te staan.

Mogelijkheden
Ook als starter zijn er nog voldoende kansen op de woningmarkt. Er zijn bijvoorbeeld verruimde mogelijkheden voor het meenemen van een flexibel inkomen en inkomen uit een onderneming. Maar ook een starterslening of lenen met behulp van ouders zijn mogelijkheden.

Als onafhankelijk financieel adviseur ga ik op zoek naar passende oplossingen, zodat je jouw woonwens kunt vervullen. Ik begeleid en ontzorg je graag tijdens het gehele proces.

Verzekeringsadvies?

Ook met aanvullend verzekeringsadvies help ik je graag. Ik bekijk samen met jou welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten of een bestaande verzekering aan te passen.

Meer informatie